Anjali Geet Lyrics – Hindi Bhajan

 

Anjali Geet Lyrics

 

Hey Naath Jodi Haath Paye Premthee Sau Mangiye
Sharanoo Male Sachu Tamaroo Ae Rudaythi Mangiye
Je Jeev Avyo Aap Pase Charanma Apnavjo
Parmatmaa Ae Atmane Shaanti Sachi Aapjo

Vadi Karmanaa Yoge Kari Jey Kudmaa Ae Avtarey
Tyan Purnaa Preme O Prabhujee Apni Bhakti Karey 
Lakh Chorasi Bandhanone Lakshmaa Lai Kapjo
Parmatmaa Ae Atmane Shaanti Sachi Aapjo

Susampati Soovichaar Sat Karmano Daee Vaarso
Janamo Janam Sat Sangthi Kirtar Par Utarjo
Aa Lokne Parlokmaa Tav Prem Raag Raag Vyapjo
Parmatmaa Ae Atmane Shaanti Sachi Aapjo

Male Moksh Key Sookh Swargnaa Ashaa Ure Evi Nathi
Diyo Deh Durlabh Manvino Bhajan Karvaa Bhavthi
Sachu Batavi Roop Shri Ranchhod Rudye Sthapjo
Parmatmaa Ae Atmane Shanti Sachi Aapjo